Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU

  ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU รับปรึกษานำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (MOU) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี  

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • MOU กัมพูชา

  MOU กัมพูชา JOB นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU 1.แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 2.สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก 3.สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ 4.เสียค่าใช้จ่ายน้อย 5.ความเสี่ยงไม่มี   รายละเอียด 1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี   การบริการของเรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 1.การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา 2.ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 3.Passport International มีอายุ 5 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี 4.JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงสถานที่ทำงาน 5.การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน 6.ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา 7.JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน (กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)   การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ) บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป   สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน 1.นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน 2.นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 3.นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทำ MOU พม่า ลาว กัมพูชา

  ทำ MOU พม่า ลาว กัมพูชา JOB บริการ จัดทำเอกสาร MOU วนแรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว  รวมไปถึงนำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมจัดส่งแรงงานถึงสถานประกอบการตรงเวลาที่กำหนด ช่วยลดความยุ่งยากด้านเอกสารแก่นายจ้างและแรงงาน ดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ ระบบการบริการด้านเอกสารที่มีศักยภาพ

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • MOU ลาว

  MOU ลาว JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU 1.แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 2.สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก 3.สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ 4.เสียค่าใช้จ่ายน้อย 5.ความเสี่ยงไม่มี   รายละเอียด 1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี   การบริการของเรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและลาว ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงานในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พาสปอร์ต (Passport International) มีอายุ 5 ปี วีซ่า (Visa) มีอายุ 2 ปี ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) 2 ปี ตรวจสุขภาพแบบไม่ประกันสุขภาพ JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ลาวจนถึงสถานที่ทำงาน การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 70 - 90 วัน ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน เช่น กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง   การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ) บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป   สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน 1.นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน 2.นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 3.นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU

  จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU  สำหรับนายจ้าง หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน แผนที่สถานที่ทำงาน รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง กรณีร้านค้าสํญญาเช่า รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า) รูปถ่าย 2นิ้ว 

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า