Loading…
บริการจัดหาและทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร แบบมืออาชีพ
บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)
บริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร
บริการจัดทำเอกสาร MOU วน แรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริการจัดหาและทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร แบบมืออาชีพ
บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)
บริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร
บริการจัดทำเอกสาร MOU วน แรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด
บริษัท-นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์-เวิร์คเกอร์-เซอร์วิส-จำกัด

ผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร

เรารับฟังและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างดูแลแก้ปัญหาแรงงานอย่างถูกต้องตลอดอายุสัญญา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และด้วยเทคโนโลยีการให้บริการที่นำสมัย สามารถตรวจสอบข้อมูลของแรงงานในความดูแล ผ่านระบบ Online รับรู้การเคลื่อนไหวของแรงงานได้อย่างครอบคลุมตลอดระยะเวลาสัญญา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างรอบด้านพร้อมดูแลตลอดอายุสัญญา

ให้ความช่วยเหลือแก้ไขทุกปัญหาบนพื้นฐานของความถูกต้อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าใจในความต้องการของทั้งแรงงาน และนายจ้างอย่างแท้จริง

อำนวยความสะดวกลูกค้าในรูปแบบ one stop service

รับฟังแก้ไขปัญหาด้วยทีมงานคุณภาพอย่างจริงใจ และบริการลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการ

อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในรูปแบบ Online System ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลของแรงงานในความดูแล และรับรู้การเคลื่อนไหวของแรงงานได้อย่างครอบคลุมตตลอดระยะเวลาสัญญา

ต่ออายุ บัตรชมพู

ในปี 2563 VISA ใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าวประเภทพิสูจน์สัญชาติ หรือประเภทพิสูจน์สัญชาติปรับปรุง จะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ทำการต่ออายุได้ภายในประเทศไทย โดยที่แรงงานกลุ่มนี้ ไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง โดยเรียกประเภทของแรงงานกลุ่มนี้ว่า “MOU แบบพิเศษ”

ต่ออายุบัตรชมพู
นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

บริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ JOB จึงจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน โดยมีการพัฒนาระบบการบริการด้านเอกสารให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นพร้อมมอบการบริการด้วยรอยยิ้ม และความจริงใจ ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านเอกสารแรงงานเป็นอย่างดี ลูกค้าจึงสามารถเชื่อมั่นได้ถึงความถูกต้องและรวดเร็วของเรา

บริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร
MOU วน

บริการ จัดทำเอกสาร MOU วน แรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว

รับทำ MOU กรณีมีคนงานอยู่แล้ว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

ลูกค้าแค่ เตรียม เซ็นต์ จ่าย

ถูกกฎหมาย รวดเร็ว รับประกัน

บริหารงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี

เป็นผู้นำในด้านเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานด้านเอกสารภายในโดยเราใช้ระบบในการส่งงานต่อระหว่างกัน และใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็ว พร้อมทั้งรายงานสถานะเอกสารให้กับนายจ้างตลอดเวลาที่นายจ้างต้องการตรวจสอบ หรืองานมีการเปลี่ยนสถานะ รวมถึงการแจ้งเตือน หมดอายุเอกสารต่างๆของคนงานด้วย (VISA, Work Permit, รายงานตัว 90 วัน) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ด้วย LineOA

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

ทำไมใคร ๆ ก็ใช้ JOB

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างรอบด้านพร้อมดูแลตลอดอายุสัญญา

พร้อมบริการลูกค้าในรูปแบบ one stop service

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการ

ทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย