Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทําบัตรต่างด้าว

    รับทําบัตรต่างด้าว JOB เราให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร รับดำเนินการงานเอกสารให้ทางนายจ้างและลูกจ้าง ในการรับทำบัตรต่างด้าว เพื่อลดขั้นตอนให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับฟังและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างดูแลแก้ปัญหาแรงงานอย่างถูกต้องตลอดอายุสัญญา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า