Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • จ้างคนต่างด้าวทำงาน

  จ้างคนต่างด้าวทำงาน JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ให้แก่นายจ้าง พร้อมบริการดูแลเรื่องการทำใบอนุญาติให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้นายจ้างได้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่มีกังวล ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน 1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน15วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บริการรับจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ตามระเบียบ MOU เป็นแรงงานคุณภาพสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า