Loading…

รายละเอียดการบริการนำเข้าแรงงาน MOU

รายละเอียดการนำเข้าแรงงาน MOU

1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี

การบริการของเรา
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  1. การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทย พม่า กัมพูชา และ ลาว
  2. ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
  3. Passport International มีอายุ 5 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี
  4. JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงสถานที่ทำงาน
  5. การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน
  6. ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา
  7. JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน (กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)

การบริการของเรา
(คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ)

บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป

สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน

  1. นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน
  2. นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย
  3. นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย