Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU

    ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU รับปรึกษานำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (MOU) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี  

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า