Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  ต่อบัตรสีชมพู
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

 

แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู

          แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่ทำงานไม่ตรงกับตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม

          สำหรับกลุ่มนี้สามารถไปยื่นคำขออนุญาตทำงานได้เลย โดยได้รับการยกเว้นตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน  มีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออยู่ที่ 100 บาท และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานอีกปีละ 900 บาท

ทาง JOB ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนำเข้าแรงงาน เอกสาร การส่งมอบ พร้อมติดตามความเป็นอยู่ของแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้างอยู่เสมอด้วยแนวคิด

“ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน”

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า