Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  จัดหาแรงงาน
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

         1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด เมื่อนายจ้างได้รับอนุญาต กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota)

         2. นายจ้างยื่นคำร้องเพื่อขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งเมื่อนายจ้างทำการยื่นคำร้องและผ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารและขบวนการของกรมการจัดหางานและประเทศต้นทางแล้ว นายจ้างจะได้รับเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List) 

         3. เมื่อนายจ้างได้รับเอกสารบัญชีรายชื่อแล้ว นายจ้างต้องทำการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจังหวัด ที่สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวตั้งอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100 บาท

         4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับ วีซ่าจากประเทศต้นทางและเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน พร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามจำนวนปีที่ขออนุญาต

 

JOB พร้อมให้คำปรึกษาแก่นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงาน บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า