Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

JOB รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ได้แก่

  1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย
  2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู
  3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีหนังสือรับรองฯ แล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา
  4. กลุ่มที่แรงงานต่างด้าวที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หรือเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน

ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า