Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

จ้างแรงงานต่างด้าว

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  จัดหาแรงงาน
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จ้างแรงงานต่างด้าว

นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) 

ขั้นตอน MOU ดำเนินการดังนี้

  1. นายจ้างยื่นขอโควตาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้ง
  2. ยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter)
  3. ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย
  4. ประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List)
  5. คนงานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่าน ตม. ที่กำหนด ตม.ตรวจลงตรา (Visa)
  6. คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างที่จังหวัดตาก (สัญชาติเมียนมา) จังหวัดสระแก้ว (สัญชาติกัมพูชา) จังหวัดหนองคาย (สัญชาติลาว) และเดินทางไปสถานประกอบการ รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th หรือ โทรสายด่วน 1694

การนำเข้า (MOU) มี 2 วิธี

  1. นายจ้างนำเข้าเอง
  2. นายจ้างให้บริษัทนำเข้า (เอกชน) เป็นผู้ดำเนินการ

JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า