Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต

การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับ

บทลงโทษนายจ้าง

  • โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน
  • ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี 

บทลงโทษลูกจ้าง

  • โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน
  • ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร
  • แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า