Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU

JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU 

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. กรณีร้านค้าสํญญาเช่า
 8. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ

สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบเกิด
 4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า)
 5. รูปถ่าย 2นิ้ว 

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า