Loading…

เกี่ยวกับเรา

บริการจัดหาและทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร แบบมืออาชีพ นำเข้าแรงงาน MOU แรงงานเมียนมา แรงงานกัมพูชา แรงงานลาว จัดการด้านเอกสารและพิธีการอย่างครบถ้วนถูกกฏหมาย เบาใจไม่ต้องเสี่ยง

เรารับฟังและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างดูแลแก้ปัญหาแรงงานอย่างถูกต้องตลอดอายุสัญญา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และด้วยเทคโนโลยีการให้บริการที่นำสมัย สามารถตรวจสอบข้อมูลของแรงงานในความดูแล ผ่านระบบ Online รับรู้การเคลื่อนไหวของแรงงานได้อย่างครอบคลุมตลอดระยะเวลาสัญญา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งในด้านหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของนายจ้าง และความปลอดภัยของแรงงานเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของไทยเช่น ซิโน-ไทย เนาวรัตน์พัฒนาการ ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ คริสเตียนีและนีลเส็น ไพลอน ทักษิณคอนกรีต จีเอฟพีที ทานตะวัน

สินค้าและบริการ

เตือนนายจ้าง ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 แรงงานต่างด้าวระบบเก่าที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่ม CI เล่มเขียว กลุ่มประมงทุกคนต้องเป็น MOU เท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบ MOU เท่านั้น กรณีตรวจพบนายจ้างมีแรงงานไม่ถูกกฏหมายแรงงาน ถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและแรงงาน มีโทษจับปรับ จับส่งแรงงานกลับ

 

  • บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU รองรับทั้งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และ ครัวเรือน
  • เราเชี่ยวชาญให้บริการการ พิสูจน์สัญชาติขึ้นทะเบียนภายในประเทศ และจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU แรงงานต่างด้าว ชาวพม่า ชาวกัมพูชา ชาวลาว ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมาย
  • บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน
  • รับปรับสภาพ ยื่นเอกสาร ทำเอกสาร แรงงานต่างด้าว แรงงานพม่า แรงงานกัมพูชา และลาวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุวันที่ 11 พย 2562 และหมดอายุวันที่ 31 มีค 2563 เข้าระบบ MOU ถูกกฏหมาย 100%
  • บริการรายงานตัว 90 วัน
  • บริการขอใบอนุญาตทำงาน บริการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี

 

กรณีแรงงานต่างด้าว เมียนมา กัมพูชา ลาว ที่มีอยู่แล้ว แต่วีซ่าอาจไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ และเอกสารยังไม่เรียบร้อยค้างคาอยู่ และผู้ถือพาสปอร์ตเล่ม สีเขียว (Certificate of identity) พาสปอร์ตเล่มสีแดง (Inter) มีความเสี่ยงข้อกฏหมาย เราช่วยนายจ้างดำเนินการให้ถูกกฎหมายได้